Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
Akilles
09:31 24.04.2015
#5992

Det hadde vært adskillig mer fornuftig og fått ESA til å se på om det organiske utslippet fra fisleoppdrett til en sokkelfjord som Førdefjorden er i henhold til vanndirektivet?

Organiske næringsstoffer kan være livsfarlige både for fisk, dyr og mennesker og i en sokkelfjord uten gjennomstrømming kan disse stoffene samle seg opp i slike mengder at de kan utløse en CO2 "boble/bombe" som også kan ta livet av folk og dyr på land rundt fjorden.

I Afrika har slike CO2 "bobler" tatt livet av mange mennesker og dyr ved flere anledninger.

Det og slippe ut så store mengder næringsstoff over tid i en sokkelfjord har man ingen erfaring med, så hva som kan skje over tid vet vi ikke i dag. Men hadde jeg bodd ved fjorden så hadde jeg vært bekymret..

Endret 24.04.2015 09:39 av Akilles
Rally
09:55 24.04.2015
#5696Noen må forklare Fossum at han har et ansvar overfor aksjonærene sine. Enten så må han få hjelp til å kommunisere med markedet, eller så må han byttes ut. Pressekonferansen NOM hadde etter at tillatelsen var gitt var en ytterst flau forestilling. Hvor var entusiasmen, hvor var vyene? Det jeg fikk ut av det var: "nå skal vi begynne å planlegge og vi skal skynde oss langsomt".

Det er svært skadelig for et selskap at aksjekursen svinger så mye som den har gjort i det siste. Selskapet mister seriøsitet.
Akilles
10:04 24.04.2015
#5993


Rally
"nå skal vi begynne å planlegge og vi skal skynde oss langsomt"

Enig, det inntrykket satt jeg igjen med også..
Rally
10:19 24.04.2015
#5697

Video fra pressekonferansen.

Fossum er en ordentlig fyr, og han må gjerne få en sjanse til, men det er lov til å stille spørsmålet om han er rette mann til å lede selskapet videre. Det skal nå bygges industri og ikke minst for oss aksjonærer så skal det skapes verdier!
chateau
10:56 24.04.2015
#7663

Ser det stilles spørsmålstegn ved gruvekompetansen til ledelsen i Nordic Mining.
Fossum har vært flink til å hente inn penger for å holde liv i selskapet, men kreves det mer kompetanse av øverste leder?
Jeg kjenner ikke til Fossum sin bakgrunn for å drive prosjektet fremover, men det gjør kanskje andre?
I mellomtiden turer miljøvernerne på for fullt.

Hans Ebbing, kjend samfunnsdebattant frå Bergen, tilbakeviser argumentasjonen i kronikken «Bløffen i Sunnfjord» i Klassekampen 15. april. Ebbing konstaterer at «gruveselskapet» Nordic Mining ASA ikkje er eit reelt utvinningsselskap, men snarare eit «reint spekulativt papirselskap» med tre tilsette og ei kredittkasseramme på null kroner!

Når selskapet sjølv ikkje har nokon gruvefagleg kompetanse, vil løyvet mest sannsynleg verta selt på den internasjonale marknaden. Då hindrar EØS-avtalen norske styresmakter frå å krevja noka form for lokal forankring. I verste fall?

http://www.ba.no/Oddny_Miljeteig____Dette_er__V_r_tids_Alta_sak__-5-8-59911.html

Endret 24.04.2015 10:59 av chateau
nordinvest
13:27 24.04.2015
#192

Rally og andre som nå synes å stille spørsmål ved Fossum,

Klart det er frustrerende å se hvordan kursen har falt tilbake etter at regjeringen ga sitt ja. Jeg er selv en av dem som er overrasket. Jeg var overbevist om at nyheten lett ville bringe kursen over 2 kr; så sikker at jeg ikke engang vurderte å selge en eneste aksje på 1,90.

Jeg ser ikke bort fra at også ledelsen er overrasket (hvilket innsidekjøpet til styreleder indikerer). Kanskje hadde de helt andre planer; f eks en liten emisjon rundt 2,50 for å sikre driften den nærmeste fremtiden? Det er vel ikke urimelig å tenke seg at man i det videre planarbeidet får behov for flere ansatte?

Tror derfor vi skal gi Fossum & Co litt tid - enten det nå er for å revidere planer eller til å komme opp med gode nyheter rundt videre finansiering.

Jeg var med på oppturen i NAUR - og dessverre også på nedturen. Det selskapet hadde en CEO (Karl Axel Waplan) som gjentatte ganger stod frem på presentasjoner og fortalte at "everyting goes according to plan AND budget". I ettertid skal det jammen argumenteres godt for å påstå at han ikke snakket mot bedre vitende. Mener FA regnet ut at han hadde godtgjørelse på rundt 40 mill i de få årene han satt som leder og han kjøpte ikke aksjer selv. Slik jeg kjenner Fossum, så føler jeg meg rimelig trygg på at noe slikt kommer ikke til å skje med ham som leder. Han er en mann med integritet, og jeg tror også at den dagen han innser at han ikke lenger er rett mann til å bringe selskapet videre, så vil han selv ta konsekvensen av dette.

Så la oss gi mannen litt tid!
Rally
14:00 24.04.2015
#5698

Jeg støtter det å gi han litt mer tid, nordinvest. Jeg tror også Fossum er en rederlig fyr. Imidlertid så er aksjesammensetningen i NOM såpass spredt at jeg tror det er fullt mulig å samle såpass mange aksjonærer at det er mulig å få inn en representant i styret. Jeg har nettopp gått igjennom listen av de 20 største. CFO Lars Kristian Grøndal har 5,2 mil aksjer igjennom sitt investeringsselskap Magil AS. Ellers så er det noen pensjonsfond og Skagen på topp.
Vi organiserte en interessegruppe i DNO som klarte å påvirke utviklingen i det selskapet. Jeg tror det vil være lettere å samle troppene i NOM hvis det blir nødvendig.

Det kan hende det er et eller flere fond som har bestemt seg for å selge seg ut, som har skapt et salgspress, men det vil vi snart se når aksjonærlisten blir oppdatert.
nordinvest
14:49 24.04.2015
#193

Rally,
Når man ønsker endringer i et selskaps styre, så er det jo helst fordi man er misfornøyd med måten selskapet blir drevet. Det er naturligvis fint at aksjonærstrukturen i NOM er slik at en sådan mulighet foreligger, men jeg skjønner ikke helt hvorfor det skulle være nødvendig å vurdere en slik mulighet akkurat nå.

Hva DNO angår, så har også jeg aksjer i det selskapet. Det kan sies mye om måten dagens ledelse (som jo den aksjonærgruppen jeg formoder du referer til var med på å sementere maktbasen til) styrer selskapet på. Jeg for min del føler meg ikke spesielt komfortabel med en styreformann som åpenbart ikke går av veien for å benytte makten i selskapet til å fremme private interesser. Dette er naturligvis noe som hører hjemme på DNO-tråden, men siden du bringer det opp, så er det i hvert fall greit å minne om at man bør vite hvem man velger å alliere seg med før man evt setter i gang et slikt prosjekt.
Rally
18:58 24.04.2015
#5699

nordinvest, jeg legger denne ballen død og avventer og ser hva Fossum & Co kommer med av planer.
nordinvest
21:03 24.04.2015
#194

Jeg synes bare den mannen fortjener en sjanse til å vise at han duger også i denne fasen - at han har tålmodighet er det i hvert fall ingen tvil om. :)
Rally
21:13 24.04.2015
#5700

Herre Gud, nå er Nordic Mining og Engebø tema i Nytt På Nytt også. ....

Jeg håper folk har medfølelse både med Fossum og oss aksjonærer..
Akilles
08:53 26.04.2015
#5994

Nedskjæringer skremmer økonomistudentene vekk fra oljebransjen

Dersom regjeringen får det som de vil, så vil det bli store muligheter for ungdommer som er utdannet innen gruvedrift, mineraler og utvikling av metaller i Norge i fremtiden..
Den nye trenden innen utdanning?

Endret 26.04.2015 09:04 av Akilles
Grell
08:19 27.04.2015
#553

Statsminister Solberg er klar i sin tale:

Solberg: - Arbeidsplassar veg tyngst


GARDERMOEN (NRK): På landsmøtet til Høgre i dag tala statsminister Erna Solberg varmt om behovet for grøne arbeidsplassar. Det berre ei veke etter at regjeringa sa ja til den omstridde gruvedrifta i Engebøfjellet.

STØTTAR GRUVEDRIFT: Statsminister Erna Solberg meiner miljøkonsekvensane av gruvedrift i Engebøfjellet er så små, at behovet for arbeidsplassar veg tyngre.
FOTO: ERLEND BLAALID OLDEIDE / NRK

Journalist
Halvor Farsund Storvik

Journalist
Erlend Blaalid Oldeide
@Oldeide
MER OM GRUVEDRIFT I VEVRING
Publisert i dag, for 5 timer siden
Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+ Send med epost
- Eg vil peike på tre omgrep som må prege vårt nærings- og arbeidsliv i framtida: grønt, smart og nyskapande, sa Solberg frå talarstolen under landsmøtet til Høgre i dag.

Utsegnet står i sterk kontrast til motstanden frå miljørørsla, som har vekst stadig sterkare etter at regjeringa gav grønt lys til å starte storstilt gruvedrift i Vevring i Sogn og Fjordane.

Les også: Seier ja til omstridd gruvedrift i Naustdal
Les også: Klagar sjødeponiet inn til ESA-domstol
Vanskeleg val, men...
Avgjerda kom førre fredag. Regjeringa gav Nordic Mining løyve til å dumpe 250 million tonn gruveavfall i Førdefjorden i samband med den planlagde gruvedrifta.

Det er eit vedtak som har vekt sterke reaksjonar frå miljøforkjemparar, men som òg vil kunne bety hundrevis av nye arbeidsplassar til Sogn og Fjordane.

Solberg vedgår at det er vanskeleg å vege miljøomsyn og arbeidsplassar opp mot kvarandre. Men...

- Når vi har gått igjennom undersøkingane og sett krav til utsleppsløyva, så er miljørisikoen liten nok til at desse arbeidsplassane bør realiserast, seier ho til NRK.

Les også: - Miljødirektoratet må verne naturen, ikkje samfunnet
Les også: Gruvevedtak i «The guardian»
Miljørørsla mobiliserer
I veka som har gått har deponimotstandarane mobilisert seg. Over tusen har skreve under på at dei vil lenkje seg fast i protest mot vedtaket.

- Kva inntrykk gjer motstanden, òg blant ungdom, mot prosjektet?

- Det gjer alltid inntrykk. Samstundes har vi gått grundig igjennom desse rapportane. Dei miljømessige konsekvensane er ikkje så store, viss ein følgjer utsleppskrava, seier ho.

Les også: 1150 vil lenkje seg fast i protest mot fjorddeponi
- Treng metall og mineral
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft meiner gruveavgjerda ikkje kolliderer med statsminister Solberg og regjeringa sitt mål om eit «grønt skifte» i politikken.

Ho meiner tvert imot det er naudsynt å utvinne mineral og metall, for å kunne skape miljøvenlege arbeidsplassar i framtida.


NAUDSYNT AVGJERD: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft meiner utvinning av mineral og metall er naudsynt for å kunne skape grøne arbeidsplassar i framtida.
FOTO: ERLEND BLAALID OLDEIDE / NRK
- Men då er det viktig at det blir stilt strenge miljøkrav. Dette er ei sak som det er brukt lang tid på og det har vore mange utgreiingar. Difor kjenner eg meg trygg på, når vi stiller så strenge miljøkrav, at dette er ei riktig avgjerd, seier ho.

- Men korleis passar gruvedrift og sjødeponi med målet om eit slikt grønt skifte?

- Også i det grøne skiftet vil ein trenge metall og mineral. Rutil trengst for å lage titanmetall som brukast i elbilar og produkt som vi treng i det framtidige samfunnet, seier ho.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/solberg_-_-arbeidsplassar-veg-tyngst-1.12328322
Akilles
13:45 27.04.2015
#5995

Regjeringen.no

Her er svar på det meste..
Akilles
14:09 27.04.2015
#5996

http://https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/fakta-engebo/id2408725/
runepub
17:38 27.04.2015
#15

@Akilles: det snek seg inn en ekstra http/htttps i lenken din. Denne bør fungere:
http://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/fakta-engebo/id2408725


Siden inneholder faglig begrunnede svar på mye av kritikken "de grønne", forholdsvis ignorant, kommer opp med. Lite nytt for dem som har fulgt Pling! sine sider eller NOM i sin alminnelighet, men et bra initiativ.

Så regner vi med at Dagbladet tar med denne informasjonen fra de faktiske beslutningstagerene i denne saken, neste gang de slipper til en grønn propagandist på nyhetsplass.

Edit: jeg slet med å få lenken korrekt i posten, men den bør fungere med copy/paste

Edit #2: En n00b som meg skjønte feilen da jeg sjekket muligheten for "Avanserte innlegg"

Endret 27.04.2015 17:43 av runepub
renud
19:20 27.04.2015
#8887

Sånn ;-)
Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet - Regjeringen 27.04.2015

Endret 27.04.2015 19:20 av renud
motbedreviten
23:24 28.04.2015
#2436

Her i bakgården kjempes det om gruvedrift på Naustdal/Vevring.

Veldig dårlig vei for å komme dit.
Veldig lite turisme, veldig lite fisk der, bortsett fra oppdretts fisk .

Mange der liker ikke sikt på industri.

Derfor males fanden på veggen med hjelp av junk-science og junk-forskning.
Og villig og billig miljø-propaganda blir koblet inn.

Da tar det ikke lenge før at SV og Venstre er på plass, det er snart kommunevalg.

Tilliten til sentral-styret er svak i distrikts norge.

Hvor skal dette ende?

Jeg har ikke aksjer i NOM.
tjuagutt
13:08 29.04.2015
#4052

Fem sentrale problemstillinger knyttet til sjødeponering av avgang i
Grell
15:21 29.04.2015
#554

Feil i link
tjuagutt
15:58 29.04.2015
#4053

Takk Grell :)
Akilles
18:37 29.04.2015
#5998

tjuagutt
14:30 30.04.2015
#4054

Isfront mellom Naustdal og Førde
runepub
19:24 30.04.2015
#16

I anledning 1. mai: Jubler for gruve-ja
yemaya 2
20:34 30.04.2015
#6496

Fra linken:
giftpartikler vil bli spredt utover i fjordmassene i en nasjonal laksefjord der sjeldne arter gyter
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter