Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
Rally
10:53 07.08.2015
#5839

Nordic Mining skal sjekke mineralforekomst i Kvinnherad
hgsd300
22:33 01.09.2015
#289

Søknad om landingsløyve for helikopter i Kvinnherad
runepub
18:01 02.09.2015
#20

LØYVE TIL MOTORFERDLSE I UTMARK: LØYVE TIL OVERFLYGING OG LANDING MED HELIKOPTER 28 AUGUST - 15 OKTOBER - NORDIC MINING
runepub
18:10 02.09.2015
#21

Rask saksbehandling og det ser ut til at kommunikasjonen mellom partene er god: "Tidsrom: 28 august - 15 oktober. (Tidsrommet er tilpassa at det kan vera usikkert ver og at det er usikkert kor lang tid kvar boring tar.)"

Politikere og grunneiere i Kvinnherad ser ut til å ha næringsvett.
hgsd300
19:27 09.09.2015
#290

SWE analyse
Rally
20:35 09.09.2015
#5887

SWE analyse

Endret 09.09.2015 20:36 av Rally
hgsd300
00:50 10.09.2015
#291

Takk for den Rally, ser linken min ikke virket.
Riegrot
09:54 11.09.2015
#131

Noen som kan legge ut en link til analysen som kan åpnes ?
Rally
12:42 11.09.2015
#5890

Filen er opprinnelig for stor for ST fordi First har brukt noe grafikk som tar stor plass. Filen er splittet litt asymmetrisk for å få begge deler under 2M grensen. ;-)
Dropboxen til hgsd300 stenger etter en viss tid. Derfor dukker det opp passord. Filene som er latet opp nå har ingen tidsbegrensning.

1509 NOM Investment case.1-10
1509 NOM Investment case.11-38

Det kan se ut som om denne analysen har bidratt til at NOM har sluttet å falle. 1,50 som target er beskjedent, men ledelsen må komme med noe konkret dersom det skal bli fart i aksjen. Nå går alle å venter på en krise-emisjon fordi kassa snart er tom. Time wil show.

Endret 11.09.2015 13:01 av Rally
renud
13:46 15.09.2015
#10290

Tror noen sover i NOM nå, denne meldingen er nemlig korresponderende med forventningene og forhåpningene, noe som er sjelden kost i gruvebransjen:

First results from drilling of High Purity Quartz deposit. 15.09.2015 13:14

"Exploration Manager, Mona Schanche comments: "We are very pleased with the
results from the first drill hole. The drilling supports that the quartz vein
continues towards depth with a considerable width. The additional drilling will
show if this is true for a larger part of the vein.""

"The drilling commenced early September and is expected to continue until mid
-October 2015. Altogether 6 drill holes are planned. Results from the logging of
the first drill hole show that quartz was intersected over an interval of 83
meters down hole. This interval includes transitional zones that surround a more
massive quartz zone of approximately 30 meters width. The massive zone is
defined as generally containing more than 90% quartz (based on visual
inspection). The transitional zones have mainly between 25% and 90% quartz, and
show a varying degree of mixing with the gneiss host rock and other minerals.
The estimated true width of the intersected quartz is approximately 40 meters
with an estimated 15 meters of massive quartz. This observation corresponds well
with the mapped surface outcrop and with the geophysical measurements that
indicate a similar depth continuation of the vein. The results show that the
quartz extends to at least 100 meters below surface level, and the drilled
section shows a considerable thickness below the surface."
hgsd300
19:41 27.09.2015
#293

Her bores det etter mineraler...... E-24
hgsd300
19:47 30.09.2015
#294

http://www.nrk.no/hordaland/jakter-etter-mineral-til-flere-milliarder-1.12580033
OldNick
08:07 06.10.2015
#17414

Ny emisjon med tegningsretter til underkurs i Nordig Mining.


NOM.OAX: Nordic Mining AS - Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Børsmelding
06.10.2015

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") fattet den 5. oktober 2015, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

- Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 7.700.000 ved utstedelse av inntil 77.000.000 nye aksjer.

- Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 5. oktober 2015 (som registrert i VPS pr. 7. oktober 2015) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.

- En (1) aksje i Selskapet gir 0,2495909 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.

- Tegningskursen er NOK 0,45 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca.33% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 5. oktober 2015 på NOK 0,73.

- Tegningsperioden skal begynne 12. oktober 2014 og avsluttes 26. oktober 2015 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

- Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet uten tegningsretter fra og med tirsdag 6. oktober 2015 (eks. dato).

Reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet ble godkjent i april 2015. Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bl.a. bli benyttet til verdiøkende prosjektaktiviteter og generelle selskapsformål.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: «De viktigste prosjektaktivitetene fremover inkluderer kjerneboring for reklassifisering av forekomsten, prosesstester og optimalisering, samt aktiviteter knyttet til forsyning av prosessvann og kraft».

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 9. oktober 2015. Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 6. oktober 2015
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Endret 06.10.2015 08:07 av OldNick
Rally
14:52 06.10.2015
#5910

12.50 PM CET / 6-Oct-2015 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Patent application for new alumina technology approved
The joint patent application by Nordic Mining and Institute for Energy Technology (IFE) for a new technology for extraction of alumina from aluminium/calcium-rich minerals has been approved by the Norwegian Industrial Property Office (Norw. Patentstyret).
CEO of Nordic Mining, Ivar S. Fossum comments: "The patent is an important achievement for this technology, which may give exciting industrial opportunities."

About the technology
Today's alumina production is mainly based on production from bauxite resources through the Bayer process. With the new technology, the so-called "Aranda-Mastin process", alumina can be produced from alternative mineral sources, and production can be done in a more environmentally friendly manner. In addition to alumina, precipitated calcium carbonate (PCC) and silica may be produced as by-products. PCC is a commercial commodity used as filler in paper, plastics and paint. Silica can be used as filler in car tyres and plastics, and in production of cement, among other applications.

The new multi-product process gives potential for almost full utilization of the mineral resource while reducing waste production. Furthermore, the process utilises approximately 500,000 tonnes of CO2 per million tonne of alumina. This CO2 can either be stored safely and/or utilised as part of commercial production of PCC. Additionally, this process does not produce any toxic waste.

More information is available on:

- The webpage of the Norwegian Industrial Property Office: https://search.patentstyret.no/Patent/20140317
- Nordic Mining's webpage: http://www.nordicmining.com/alumina-from-anorthosite/category8.html
For further information please contact Exploration Manager, Mona Schanche, telephone +47 922 81 253.

Endret 06.10.2015 14:55 av Rally
Rally
19:16 06.10.2015
#5911

77.000.000 nye aksjar skal sikre framdrifta
Fossum uttaler seg til Firdaposten.
OldNick
17:49 08.10.2015
#17421

På mandag, dagen før emisjonen ble offentliggjort, ble NOM.OAX hendlet til mellom 0.67 til 0.73 øre (som var sluttkurs).

Nå handles den til 0.54 øre, det er ex. tegningsretter.

Det betyr at markedet har sendt aksjen ned ca. 23% siden emisjonen ble kjent i går morges.


Beregningen er slik: (X x 100% + 0.45 x 24.96%) = 0.54 x (100% + 24.96%)

hvor: X = beregnet kurs på eksisterende aksjer inkl. verdien av tegningsrett, som nå er verdt: 0.54 - 0.45 = NOK 0.09

Det gir: X = (0.54 x (100% + 24.96%) - 0.45 x 24.96%) / 100% = NOK 0.5625

0.56/0.73 = 0.77, dvs. 23% ned.

Vi kan konkludere med at markedet ikke likte denne.
renud
19:00 08.10.2015
#10487

OldNick. Konklusjonen din er teoretisk korrekt, men det overdrevne kursfallet er nok heller forårsaket av manges erfaringer med såkalt fortinnsrettede emisjoner, som i praksis ikke fungerer som det i og med at man også kan overtegne seg i henhold til tildelte Tegningsretter (TR), og også kan tegne seg helt uten TR. Erfaringsmessig tenderer TR da å bevege seg mot null, i praksis ett øre, som i 0,30-emisjonen sensommeren 2013.

Mitt tips er at emisjonen blir full-, sannsynligvis overtegnet, og at de som tegner seg helt uten TR, eller satser på en kraftig overtegning med få TR, forregner seg og får ingen eller lav tildelning.
Rally
09:28 09.10.2015
#5915

Kanskje de selger patentet til Hydro?
Har fått patent på ny teknologi for alumina produksjon (Haugesunds Avis)
Et patent varer i 20 år. Det gjelder å smi mens jernet er varmt å komme igang å benytte teknologien. Hvis ikke så er patent bare en utgiftspost.

Endret 09.10.2015 09:28 av Rally
hgsd300
07:42 12.10.2015
#297

Prospekt
Rally
13:14 14.10.2015
#5925

Keliber - Lithium prosjektet

Endret 14.10.2015 13:14 av Rally
Akilles
08:42 21.10.2015
#6010

Det er vanskelig og se at denne emisjonen kan føre til noe særlig utvikling av selskapet.
34 millioner er omtrent det samme som de har tatt inn hvert år til lønninger og litt "lett" boring.
Så hvor ofte må de ta emisjoner dersom målet er og få Engebø i drift om tre til fire år?

Kan salg av deler av NordicRutile A/S med en avtale om at de som kjøper må bytte aksjene til aksjer i NOM når produksjonen starter, være en idee? (for at NOM skal beholde kontrollen)
Eller, hva med utdeling av aksjer i NordicRutile A/S til aksjonærer i NOM, for så å børsnotere NordicRutile A/S?

Ledelsen må komme opp med noe annet enn årlige emisjoner til lønninger, dersom dette selskapet skal komme opp og gå..

Endret 21.10.2015 08:50 av Akilles
Akilles
08:37 30.10.2015
#6013

Som dere ser her så gikk aksjen opp fra 30 øre til 1.40 på ca 2 mnd etter emisjonen i august 2013. og det var før utvinning tillatelsen. Her bør det være mulig for en god kortsiktig gevinst.
Endret 30.10.2015 08:40 av Akilles
renud
14:43 30.10.2015
#10716

Overtegnet meg med 150% i forhold til antall tegningsrettigheter, men fikk bare 13,64% tildeling utover antall TR. Ingen uten TR fikk aksjer, akkurat som sist, noe som lover bra for kursutviklingen, etter at de som alltid selger med +/-20% gevinst har solgt seg ferdige.
OldNick
15:32 01.11.2015
#17498

Det som vil "plage" NOM.OAX-aksjen fremover, er de fortsatt relativt lave prisene på rutil og TiO2-pigment markedet.

Stikkordet er, som for de mange andre metall- og mineralindustriene: China.

Iflg. Metal Bulletin, så er Rutil-prisene i området US$800/tonn fob Australia, (min 95% TiO2, levert i bigbags). Det er noe høyere enn tidligere i år.

Tilsvarende pris for ilmenitt er ca. US$100/tonn fob Australia, (min 54% TiO2, levert bulk).
______

Anvendelse av Rutil

For de som er interessert i hva som kan gjøres med rutil-mineraler (og forsåvidt andre Ti-holdige mineraler som anvendes i industrien), så er følgende skjema nyttig for å ha litt forståelse for hva som kreves av prosessering for å nå en salgsbart pigment-kvalitet.

Nå skal det ikke underslås at rutil kan, dersom det er av riktig kvalitet, selges direkte til sluttbruker som kun gjør mindre prosessering før det går inn i slutt produkt, men det aller meste må konvertes til syntetisk rutil - TiO2, som man kan lage ulike pigment-kvaliteter.

TiO2 har unike optiske egenskaper, som gjør det anvendbart i en lang rekke produkter, som dog domineres av;

- Malingsprodukter

men, det brukes også i ting som;

- farmasøytiske,
- kosmetiske, og
- mange andre forbruker-produkter

En mindre del av syntetisk TiO2 raffineres videre til Ti-metall gjennom en metallurgisk prosess som kalles Kroll-prosessen.

Pga. Ti-metalls spesielle egenskaper, skaper ofte produksjon av Ti-metall produkter (som ulike profiler) mye Ti-skrap som ikke enkelt kan gjenbrukes (slik som stål og skrapjern) og må kjøres gjennom Krollprosessen på nytt.

Det foregår derfor utvikling av alternative teknologier hvor forming av ulike geometriske former og profiler mye enklere kan lages uten at det dannes store mengder Ti-skrap, det forbedrer økonomien for anvendelse av Ti-metall.

Alf Bjørseth (via Scatec AS/Norsk Titanium) har i mange år drevet med en slik teknologi-utvikling, men noe av det er visstnok lagt på is.

Endret 01.11.2015 15:32 av OldNick
OldNick
15:33 01.11.2015
#17499

Nedenfor er et greit skjema som viser materialflyten og hovedprosesser i fabrikkene som bruker Rutil og Ilmenitt som råstoff for å produsere pigment-kvalitet av syntetisk rutil - TiO2 (titandioksyd)
Skjmaet er en forenklet sammenstilling av pigment-industrien, tatt fra en IHS-analyserapport.

Den gir en veldig grei oversikt, men inneholder et par feil. 1. Øverst, venstre: det står Ilmonite, det skal være Ilmenite. 2. Midten, venstre: det står Copperas Fe3O47H2O, det skal være Copperas FeSO47H2O (indikerer forfatteren ikke var metallurg/kjemiker)


Kommentar:

Sulfate Process:

- Hovedsaklig lav-temperatur prosesser (<220gC).
- Fødematerialer kan være ilmenitt-konsentrat (slik som produseres ved AS Titania's gruve på Sørlandet, eller et oppgradert ilmenitt-produkt ilmenitt-slagg, som f.eks. produseres ved det som ble kalt ilmenittsmelteverket i Tyssedal, Odda (som nå heter Tizir AS)
- Eksempel på anlegg med sulfat-prosess, Kronos Titan, Fredrikstad
- pigment-produksjon via sulfat-prosessen er dominerende i industrien
- Problem: avfallsmengdene er veldig store, hovedsaklig "copperras" (jernsulfat), og svovelsyre. Fra Kronos sendes det store mengder avfall til Langøya utenfor Holmestrand som er nasjonalt deponi for industriavfall i Norge.

Chloride Process:

- Viktigste prosess-trinn er høytemperatur-prosesser (< 1 400°C)
- Fødematerialer kan være naturlig og syntetisk rutil (min. TiO2-innhold ~66% TiO2)
- Kjenner lite til denne teknologien, så jeg har ingen spesifikke eksempler


- Det meste av verdiskapningen ved produksjon av pigment-kvalitet TiO2 gjøres i disse kjemisk-metallurgiske fabrikkene for konvertering av rutil eller ilmenitt/ilmenitt-slagg, det illustreres av prisforskjellene på produktene.


Markedet for Ti-produkter (2013):

Ti-metall: ca. 220 000 T/a
TiO2-pigment: ca. 6.6 mill T/a

Endret 01.11.2015 15:35 av OldNick
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter