Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
renud
13:32 11.04.2016
#12392

OldNick
Det er sikkert de samme som stod bak kvalitetskontrollen, som de er ansvarlige for en reklame som nå reklamerer for "Ytterfilet".
renud
13:34 11.04.2016
#12393

Hva er ellers din konklusjon på innholdet i PFS'en, inkludert flyteskjemaet?
Rally
08:47 20.04.2016
#6146

Årsrapport 2015
Rally
22:39 27.04.2016
#6154

Det skal forskes mer på sjødeponi av en instans som er nøytral.
EWMA vil bidra til å tette kunnskapshull om sjødeponi
Rally
10:41 06.05.2016
#6165

Morgenrapporten til Xtrainvestor omtaler NOM
Motstanderne av Engebø utnytter media sin mangel på fag-kunnskap.

Meta morgenrapport
X*********** skrev 6.mai: NOM, KVAER, oljefylkene, skatt, HEX, oljeservice, NORTH, DNO, fingerprint på fre, 06/05/2016 - 09:28
Nordic Minings sjødeponi i Førdefjorden omtales i en Financial Times artikkel som eksempel på at Norge er hyklersk ved at Norge internasjonalt moraliserer om miljøbeskyttelse foran jobber og vekst, mens man innenlands tillater prosjekter som er miljøskadelige. Kritikken rettes også mot oljeindustrien og man støtter avskoging internasjonalt mens man i mindre grad beskytter egne skoger.

Swedbank øker kursmålet i Kværner til NOK 8,5 (5,5) og tar opp anbefalingen fra nøytral til kjøp.

Bilsalget øker, boligprisene stiger og ledigheten faller i de såkalte oljefylkene og den lokale NAV-direktøren undrer seg. Makroøkonomene tror likevel av trendpilene fortsatt peker nedover. (DN)

Skatteforliket skal innebære en form for finansskatt som skal gi staten 3,5 milliarder kroner i inntekter per år. Det antas at det blir en ekstra beskatning på lønn eller overskudd for selskap i finansnæringen. (DN)

DNB øker kursmålet i Hexagon Composites til NOK 25 (21), men tar anbefalingen ned fra kjøp til hold.

Skatteforliket innebærer at man får en verdsettelsesrabatt i formuen på 20 prosent for aksjer og driftsmidler. Skattesatsen for alminnelig inntekt for selskapet og personer skal reduseres til 23 prosent. Utbytteskatten holdes omtrent på dagens nivå. Skjermingsrenten skal økes.

Analysebyrået IHS tror kostnadsbunnen for fabrikasjon av rør, toppdekk, FPSO-er, subseautstyr o.l. kan være nådd og mener det er god timing for oljeselskapene å planlegge innkjøpene sine nå. Innen rigg og konstruksjonsskip vil det imidlertid fremdeles være et betydelig kapasitetsoverskudd. (FA)

Scana Industrier har endret navn til Incus Investor ASA, ny ticker er INC

Flere innsidere i North Energy kjøpte onsdag aksjer i selskapet. Styreleder Anders Onarheim kjøpte 200.000 aksjer til kurs 1,22 kroner og eier dermed drøye 10 prosent av selskapet.

Swedbank øker kursmålet i DNO til 12 (10) etter at selskapet la frem kvartalsrapport denne uken.

Fingerprint Cards antar at markedet for fingertrykksensorer utenom Apple vil øke fra knappe 600 millioner i 2016 til drøye 1,7 milliarder i 2018 der største delen av tilveksten vil skje utenfor mobiltelefoner.
Rally
09:04 12.05.2016
#6170


Ivar snakker om Titan på MTFL
Rally
09:13 12.05.2016
#6171

Finsk selskap som produserer batterier.

Klipp fra IEA
European Batteries is ramping up the biggest lithium-ion battery (for automotive use) factory in the EU. European Batteries develops and manufactures large, rechargeable lithium-ion-based prismatic cells and battery systems.
The new production facility in Varkaus, Finland began operations in the spring of 2010. Focusing on the latest lithium-ion technology, the plant aims to reach an annual production capacity of 300 MWh by the year 2012.
It should also be noted here that Keliber Oy, located in Finland, has one of Europe's largest deposits of lithium spodumene mineral, from which the lithium for batteries can be extracted. Keliber has concessions and permits to start mining operations and plans to be the first producer of lithium carbonate in Europe.
OldNick
02:42 03.06.2016
#18118

Ny emisjon i Nordic Mining.

Mål: 170 mill nye aksjer
Kurs: 0.50/aksje

NOM.OAX: Nordic Mining ASA - Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Børsmelding
02.06.2016

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har i dag, 2. juni 2016, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, fattet vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

- Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 17.000.000 ved utstedelse av inntil 170.000.000 nye aksjer.
- Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 3. juni 2016 (som registrert i VPS pr. 7. juni 2016) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.
- En (1) aksje i Selskapet gir 0,4409802 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.
- Tegningskursen er NOK 0,50 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca. 17% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 2. juni 2016 på NOK 0,65.
- Bruttoprovenyet i fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 85 millioner, forutsatt at emisjonen fulltegnes.
- Tegningsperioden skal begynne 9. juni 2016 og avsluttes 23. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet uten tegningsretter fra og med mandag 6. juni 2016 (eks. dato).

Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet til utvikling av selskapets prosjekter, primært Engebøprosjektet, og generelle selskapsformål.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: «Den neste hoved-milepælen for Engebøprosjektet vil være pre-feasibility studien (PFS). Resultater og ressursestimater fra kjerneboringen som ble avsluttet i april, vil være viktig input til PFS'en sammen med tekniske vurderinger og prosessoptimalisering. Vårt mål er å ferdigstille PFS i løpet av første kvartal 2017. I tillegg venter vi positiv utvikling for selskapets andre hovedprosjekter, dvs. litium og høyren kvarts.»

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 6. juni 2016.

Swedbank er finansiell tilrettelegger, og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Lars K. Grøndahl, finansdirektør, tel: 9016 0941

Oslo, 2. juni 2016
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
______

NOM.OAX: Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining ASA

Børsmelding
02.06.2016


Endret 03.06.2016 02:42 av OldNick
tjuagutt
00:29 26.06.2016
#4282

ESA klagen avslått
tjuagutt
00:33 26.06.2016
#4283


http://www.firda.no/nyheiter/forde/naustdal/forde-har-fatt-svar-pa-deponi-klagen/s/5-15-237043
Rally
11:04 02.07.2016
#6196

Ber staten betale for transport av Engebø-massar
Rally
17:04 14.07.2016
#6201

I følge Provence sin oppdaterte statistikk så er Skagen Vekst i ferd med å selge seg ned i NOM.

04 SKAGEN VEKST . . 2,42% 12 522 826 -477 174

Endret 14.07.2016 17:06 av Rally
renud
17:07 14.07.2016
#13300

Rally. De har solgt siden januar.
Med dette tempoet, er de ferdige i januar 2017...
Rally
10:03 19.07.2016
#6204

renud, det er en mager trøst er at etter at gründerne trakk seg ut av Skagen, så har det gått jevnt nedover for dem. Jeg så at det ble omsatt mange aksjer i går. Vi får se om et par tre dager hva oversikten til provence sier.
Oppdatert 18.07. hadde Skagen Vekst 12.522.826 aksjer.
Aksjen illustrerer litt av problemet til Skagen, nemlig når de ble for store, så er det ikke så lett å gå ut og inn i aksjer uten å påvirke kursen.

Endret 19.07.2016 10:08 av Rally
hgsd300
04:23 22.07.2016
#298

Blir nok en periode med rundt 50 øre hvis de skal ut med de resterende 12 mill. Hadde håpet på en oppgang nå ukene etter emien. Ja, ja, skal bli spennende og se hva de finner ut på MarMine toktet som starter den 15 august.
Rally
13:30 25.07.2016
#6207

Siste oppdatering fra Provence oversikten. De 4 største selger seg ned.


Endret 25.07.2016 13:30 av Rally
hgsd300
18:40 25.07.2016
#299

Ørkenvandring noen uker til ?
OldNick
17:47 05.08.2016
#18214

Nordic Mining har løftet seg 14% fra emisjons-kursen.


Roskill har utgitt en ny analyserapport om titan-industrien, fokusert på oppstrømsmarkedet for å produsere konsentrater til TiO2-pigment industrien (fra gruver).

Det interessant i Roskill's prognoser er at klor-prosessen vil ta det meste av veksten i produksjonskapasitet for å lage pigment, og denne krever mye renere råstoff enn sulfat-prosessen, som har vært dominerende siste 10-år, siden som for andre råvarer har Kina stått for det meste av veksten i etterspørselen, og de har hovedsaklig bygd sulfat-prosess baserte fabrikker.

Sulfat-prosessen kan akseptere ilmenitt (FeTiO3) som er et mye mer urent råstoff, men som gir store avfallsmengder i form av gips og jernsulfat som i stor grad må deponeres (kan vanskelig selges/videreforedles).

Klor-prosessen er ikke belemret med de samme problemene, men trenger et mye renere, høyverdig føde som rutil.

(For noe info om sulfat- og klor-prosessene, se OldNick #17499 fra 1/11-2015 (se s. 18 tidligere i denne tråden)


Her er en kort-fattet sammendrag av innholdet.
Rapporten i seg selv er for betalende kunder (hvilket jeg ikke er).

Titanium minerals - brighter long term future despite current woes

Roskill
July 28, 2016Linken ble hentet fra HO, tråd Nordic Mining fremover 2
Rally
17:10 08.08.2016
#6219

Fra Keliber:
Lars K. Gröndahl elected as the Chairman of the Board of Directors
Rally
22:31 08.08.2016
#6220


Det blir spennende å se om de på toppen fortsetter å selge seg ned etter siste dagers oppgang.
OldNick
00:39 19.08.2016
#18226

NOM: Nordic Mining's interim report per 30 June 2016

Børsmelding
18.08.2016

Enclosed please find Nordic Mining's interim report for the second quarter 2016.

Important events in Q2-2016 and year-to-date (YTD):

Nordic Rutile (100%) - Engebø project

- Revised resource model and estimates are in process

A core drilling program was completed at Engebø in April 2016. Approximately 6,400 meters were drilled, mainly in the open pit part of the deposit. Core logging and sampling has been completed, and most of the mineral analyses have been carried out and reported. The remaining analytical results are expected shortly. The Competent Person, Mr. Adam Wheeler is working on a revised resource model with updated resource estimates and classifications in accordance with the JORC Code. The results will be ready and reported in September 2016.

- GAP analysis completed for the Engebø pre-feasibility study ("PFS")

The international engineering and consultancy company Hatch has carried out a GAP analysis as a pre-study for the Engebø PFS. No gaps have been identified which would delay the kick-off of the PFS. The scope of work and budget for the PFS is being considered. Appointment of a technical advisor and coordinator for the PFS process is expected in August 2016. The target is to complete the PFS in Q1-2017.

- Zoning plan and discharge permit are final

In February 2016, the King in Council dismissed an appeal related to the discharge permit. Consequently, the discharge permit is final and without further possibility for appeal. The zoning plan was final and without possibility for appeal directly following the government's approval in 2015.

- In compliance with European regulations

In a letter to complainants, the EFTA Surveillance Authority ("ESA") has stated that the Norwegian authorities' handling of the Engebø permitting process is in compliance with European regulations, including the "Water Framework Directive". ESA's final conclusion in the matter is awaited.

Nordic Quartz (100%) - Kvinnherad project

- Independent quartz resource estimates completed

In February 2016, an independent assessment of the Kvinnherad hydrothermal quartz was completed based on information from the drilling program which was executed in the fall 2015. The Competent Persons have estimated significant quartz-containing mineral resources in the inferred and indicated categories. The quartz content varies in the deposit with a substantial part in the massive zone category (>95% quartz content).

Nordic Ocean Resources (80%) - Seabed minerals

- The MarMine exploration cruise has started

On 17 August 2016, MarMine's exploration vessel "Polar King" departed from Bergen to commence an exploration cruise on the Norwegian part of the Mid -Atlantic Ridge ("MAR"). The expedition team consisting of 25 researchers and around 20 support crew will carry out mineral sampling on the MAR, analytical assessments and subsequent process test work.

Endret 19.08.2016 00:40 av OldNick
OldNick
00:40 19.08.2016
#18227

Keliber (25%) - Lithium project

- Positive market sentiment for lithium

Over the last months, lithium prices have developed positively and the investor interest for lithium companies has strengthened. The demand for lithium in various applications, in particular related to batteries for electric/hybrid vehicles and energy storage, is expected to grow substantially in the coming years. A tight market balance for battery grade lithium carbonate is expected to continue.

- Definitive feasibility study ("DFS") has started

Keliber completed a positive PFS for the lithium project in March 2016. The global engineering and consultancy company Hatch has been assigned for the coordination of the DFS which was started in June 2016. The DFS is targeted for completion in Q2 2017.

- Strengthened management team

In June 2016, Pertti Lamberg took up the position as CEO in Keliber. The previous CEO, Olle Sirén continues in the company as Chief Operating Officer. Lamberg has a strong industrial background, latest as a director at Outotec Oyj (Plant Products) and Professor in Geometallurgy at the Luleå University of Technology.

Corporate matters

- Rights issue completed

In June 2016, Nordic Mining completed a rights issue with gross proceeds of approximately NOK 65.9 million. The proceeds were transferred to the Company's bank account early July 2016.

For further information please contact
CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941

Oslo, 18 August 2016
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

The interim report and company updates will be presented tomorrow, Friday 19 August 2016 at 10.00 in the company's office at Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (Entrance A, 5th floor), N-0250 Oslo.

NOM: Q2-2016 Report (PDF)
tjuagutt
16:39 20.08.2016
#4310

Er du fremdeles med oss, OldNick?
tjuagutt
13:00 24.08.2016
#4313

24/08-2016 10:50:20: (NOM.OAX) Hatch appointed for coordination of the Engebø PFS
Nordic Mining has appointed Hatch for technical advisory services and
coordination of the Pre-Feasibility Study ("PFS") for the Engebø rutile project.
Hatch is a Canadian engineering and consultancy company and a leading
international mining and processing specialist with extensive experience across
the mining industry, including titanium feedstock. The target is to complete the
PFS in Q1 2017. Based on current estimates, Nordic Mining's existing funding
exceeds the costs to complete the PSF with a comfortable margin.
The service agreement for the Engebø PFS has been entered into by Nordic
Mining's wholly owned subsidiary, Nordic Rutile AS and Hatch Africa
(Proprietary) Limited ("Hatch").
The scope of the PFS will include descriptions and evaluations of i.a. the
following:

Geology and resources
Mining geotechnical
Mining
Processing
Engineering
Construction
Tailings and waste rock disposal
Markets
Environmental, health and safety
Risk management
Financial model
Final PFS report

Together with Nordic Mining, Hatch will coordinate the PFS process which will
also include contributions from several other suppliers. An early input to the
PFS process will be the Competent Person, Mr. Adam Wheeler's upcoming report on
geology and mineral resources including revised resource estimates and
classifications which will be ready and reported in September 2016.
In June/July 2016, Hatch carried out a GAP analysis as a pre-study for the
Engebø PFS. No gaps were identified which would delay the kick-off of the PFS.
The GAP analysis included a high level risk analysis to assess the key risks for
the project and ways for addressing risks as part of the PFS.
CEO Ivar S. Fossum comments: "We are very pleased that Hatch will be the
coordinator for the PFS process. Hatch has an impressive track record and
experience in the global mining industry, and we look forward to the process of
combining this with the world class properties of the Engebø rutile deposit. We
are satisfied that the considerations during the summer months have confirmed a
comfortable balance between the estimated costs for completion of the PFS and
Nordic Mining's existing funding."
Rally
22:04 25.08.2016
#6236

Link til Hatch
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter