Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Boligpriser framover III
Boligpriser framover III
OldNick
29.11.2017 11:03
#19706

Finanstilsynet i Norge er ute med en rapport om det norsk boligmarkedet.

Og de advarer om fortsatt gjeldsvekst, som bør stagges.

Det vil igjen bety at boligprisene ikke vil stige.


Kan ikke utelukke en lengre periode med fallende boligpriser

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen vil ikke utelukke at boligbremsen blir langvarig. Boligmarkedet kjøles nå ned, men nordmenns gjeldsbyrde stiger fortsatt, påpeker tilsynet i den siste vurderingen av landets finansielle system


Asgeir Aga Nilsen, E24.no
29.11.2017

I kontrast til fjoråret har boligprisene falt i de fleste månedene siden våren, spesielt i Oslo der markedet nærmest kokte i fjor.

I sin beskrivelse av boligmarkedet sier Finanstilsynet at prisfallet ikke er dramatisk, og tilsynet minner om at prisnivået fremdeles er høyt.

Onsdag legger Finanstilsynet frem den siste utgaven av rapporten om tilstanden i landets finansielle system.

Der sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen at det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet.

– Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst kan det ikke utelukkes at vi går inn i en lengre periode med fallende boligpriser, sier han.

Men bedre vekstutsikter og fortsatt lav rente kan imidlertid gi ny fart i boligprisene, påpeker Baltzersen.

Ville bremse gjeldsgaloppen

Eksperter har pekt på boliglånsforskriften som utløsende årsak til boligbremsen, samtidig som det er ventet mange nybygde boliger på markedet de neste årene og prisene hadde kommet opp på et høyt nivå.

Forskriften ble innført etter råd fra Finanstilsynet for å dempe utviklingen i det som har blitt en rekordhøy gjeldsgrad for nordmenn. Galopperende boligpriser bidrar til at gjelden øker, men forskriften satt begrensninger for bankenes utlån.

Blant annet kreves det at kundens lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, kjøpere av bolig nummer to og oppover må i Oslo ut med 40 prosent i egenkapital og bankene fikk ikke gi like mange lån i hovedstaden som bryter med kravene som tidligere.

Forskriften er midlertidig, med en varighet til utgangen av juni, og nylig ba Finansdepartementet Finanstilsynet vurdere om boliglånsforskriften bør forlenges.

Dette rådet skal tilsynet gi innen 1. mars neste år.

Gjelden stiger fortsatt

Men omslaget i boligmarkedet har til nå ikke vist seg i lavere kredittvekst, ifølge tilsynet.

Det vises til at husholdningenes gjeldsbelastning har økt ytterligere i 2017, men at rentebelastningen til husholdningene likevel er lav på grunn av lav rente.

Tilsynet har også gjennomført årets boligundersøkelse. Den viser at andelen nye lån med fast rente har falt ytterligere, helt ned til 4 prosent.

Ifølge Finanstilsynet kan det innebærer at norske husholdninger rammes raskt ved en renteoppgang, som igjen kan få store negative virkninger i norsk økonomi.

Over halvparten av bankenes utlån er til husholdninger. Av dette er brorparten lån med sikkerhet i boliger.

Tilsynet peker på at boligprisfall reduserer bankenes pantesikkerhet, samtidig som risikoen for tap på boliglån øker.

Tilsynet har likevel ikke vurdert tap på boliglån som den største risikoen for bankene, og viser til at de store tapene historisk sett har kommet på utlån til bedrifter.

– Norske banker har økt egenkapitalen betydelig etter finanskrisen, i hovedsak ved at en vesentlig andel av overskuddene er holdt tilbake i virksomheten. Dette gjør bankene bedre rustet til å møte en negativ utvikling i norsk økonomi, sier Morten Baltzersen.
OldNick
06.12.2017 00:47
#19733

Og boligprisene for november viser at markedet fortsetter fallet, foreløpig uten tegn til utflating.


Eiendom Norge: Nytt boligprisfall i november

Boligmarkedet viser få tegn til å riste av seg nedgangstidene. Prisene fortsetter å falle uvanlig mye


Karl Wig, E24.no
05.12.2017

Norske boliger måtte tåle nok en prisskrell i forrige måned. Ferske meglertall viser at salgsprisene over hele landet falt 1.1% i snitt i november.

Det er vanlig at boligprisene synker litt i tiden før jul, men dette er uvanlig mye. Når man korrigerer for sesongtrender er prisene fortsatt tilbake 0.4% for måneden.

– Det er et ganske tydelig fall i boligprisene i november, oppsummerer Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer.

Den norske boligprisgaloppen nådde sin foreløpige topp i april. Siden har pilene i all hovedsak pekt nedover. Oktober ble et lite unntak – da var prisfallet lavere enn måneden vanligvis byr på.

Enkelte økonomer håpet dette var et forvarsel om at markedet er på vei til å snu, og at november-tallene kan underbygge et positivt omslag.

Den forhåpningen må nå legges på hylla, i alle fall foreløpig.

Med prisfallet i november er boligprisene nå 5.6% lavere enn ved toppen i april.

Kraftig tilbudsbyks

Det ble totalt solgt 7 171 boliger i november. Det er en økning på 1.8% fra november i fjor.

– Tross prisfallet synes vi det er overraskende at omsetningen holder seg så god, sier Dreyer, som tror det kan skyldes at mange kjøpere nå svikter nyboligmarkedet, hvor salget har stupt den siste tiden.

Gjennomsnittlig salgstid lå imidlertid på 46 dager, noe som er ti dager lengre enn i fjor.

Samlet sett kaller Dreyer aktiviteten i markedet "veldig god". Han viser til at salgsvolumet er nær toppnivå.

Mer bekymringsfullt er antallet boliger ute for salg. Her viser tallene en kraftig økning på over 10%.

– Tilbudssiden øker ganske mye, sier Dreyer.

Blandet i Oslo

Oslo har vært den store festbremsen for boligprisene i år. Måned etter måned har prisfallet vært sterkest i hovedstaden, noe som har dratt den nasjonale utviklingen nedover.

I november falt imidlertid Oslo-boligene "bare" 0.5% i pris, noe som isolert er et tegn på bedring.

– Det er noe sterkere enn vi har sett i månedene før, kommenterer Dreyer.

I oktober sank for eksempel Oslo-prisene 1.8%.

Situasjonen er imidlertid blandet i Oslo. Tempoet i markedet er fortsatt lang dårligere enn det pleier. Gjennomsnittlig salgstid var 32 dager i november.

– Det er veldig høyt til å være Oslo, påpeker Eiendom Norge-sjefen.
______

Boligprisene fikk seg en ny knekk

Har ikke sett maken siden finanskrisen (utvidet).

Odd S.. Parr, hegnar.no
05.12.2017

______

Her faller boligprisene mest

Tirsdag ble det kjent at de nominelle boligprisene i hovedstaden er ned 0,5 prosent, men fallet i de andre storbyene er større.

Sindre Hopland, E24.no
05.12.2017


Storbyene:
Trondheim: -1.3%
Bergen: -1.3%
Tromsø: -1.2%
Kristiansand: -0.8%
Stavanger: -0.5%
OSLO: -0.5%

(alt nominelle tall).
highlander
08.12.2017 16:16
#7719

Frykten for en nedtur i boligmarkedet preger den norske kronen. Nordea Markets mener denne frykten er overdrevet.

Frykten har sendt norske kroner til svake nivåer.

«Vi finner ikke igjen utviklingen som har gått foran boligprisfall tidligere i dagens boligmarked», skriver meglerhuset i en rapport.

Det slås fast at bolig ikke er spesielt dyrt. Samtidig er de makroøkonomiske utsiktene gode.

«Boligprisene vil trolig falle noen måneder til og det vil bety lavere boligbygging. Men langt fra nok til at det vil true den relativt sterke og bredt baserte konjukturoppgangen vi nå ser i Norge. Skulle vi ta feil og boligprisene kollapser slik enkelte hevder vil det se styggere ut», heter det.

Nordea Markets tror kronen kan styrke seg når boligmarkedet stabiliseres i begynnelsen av 2018. (Kilde: HO)
OldNick
11.12.2017 22:08
#19746

Ganske sjokkerende å se at sjefen i en av Norges største boligutbyggere (Baard Schumann, Selvaag bolig) kjøper kontrakter i selskapets egne prosjekter og frontrunner selskapet kunder, som da får betydelig høyere priser de må betale.

Dette bør boligsøkere, selskapet og aksjemarkedet merke seg.

Hvis jeg hadde sittet i styret, ville mannen fått reisepass umiddelbart.

Og dette skjer i et selskap som bruker hedersmannen Olaf Selvaag's navn. Skammelig og uetisk.

Her ser det ut som NRK gjort en hederlig jobb.

Jakten på kontrakten

De handler tilsynelatende leilighet for å bo der selv. Men i virkeligheten spekulerer de i å kjøpe kontrakter som kan selges videre med kraftig fortjeneste. Blant dem som jakter på kontrakter, finner vi også sjefen for en av Norges mektigste boligutbyggere.

Eva Akerbæk, Bjørn Olav Nordahl, Maria Hasselgård, Heidi Magnussen, NRK.no
09.12.2017
blåball
12.12.2017 20:13
#3768

Ja , ett overpriset bolig og utleige marked i Norge , med " innsidere / utbyggere og arbeidere " som driver priser oppover .

Mangel på sosial bolig bygging over flere tiår , og lite tomtekjøp fra det offentlige i flere tiår , gir rom for spekulasjon ; i for stor grad .

Når da halvparten lønn går til bolig , er grensen nådd .

Norge er kjent for høyt kostnadsnivå , avgifter og bompenger .

Til en forandring er Statoil nå ett foregangs selskap med lave kostnader , og ett energiselskap med grønn profil .

Godt gjort .
OldNick
14.12.2017 19:28
#19754

Sentralbanksjef Olsen ser boligmarkedet bunne ut i 2018.


Sentralbanksjef Øystein Olsen spår myk boliglanding

Sentralbanksjefen tror at boligprisfallet flater ut til sommeren. Årsaken er blant annet bedre vekst i norsk økonomi.

Kjetil Malkenes Hovland, minE24
14.12.2017
OldNick
16.12.2017 13:16
#19757

Dette er opplegg for en bolig-krise.


420.000 tåler ikke renteøkning over 1 prosentpoeng

En renteøkning på mer enn 1 prosentpoeng er mer enn 420.000 nordmenn klarer å håndtere. Halvparten av dem klarer ingen økning overhodet.

E24.no/NTB
15.12.2017
highlander
19.12.2017 14:24
#7777

Konstaterer at OECD ikke er helt på linje med sentralbanksjefen, men jeg håper at sistnevnte får rett...

E24: OECD mener Norge må forberede seg på hard boliglanding
OldNick
02.01.2018 16:15
#19780

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
04.01.2018 12:05
#19789

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
04.01.2018 13:18
#12248

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
10.01.2018 12:43
#19808

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
25.01.2018 08:06
#19856

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
25.01.2018 18:05
#9969

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
25.01.2018 19:26
#3961

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
25.01.2018 19:35
#3962

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
25.01.2018 19:42
#3963

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
21.02.2018 10:06
#19919

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Fanatic
21.02.2018 12:13
#28214

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
21.02.2018 15:04
#12296

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
23.02.2018 10:37
#8364

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.02.2018 13:20
#8414

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06.03.2018 11:23
#8498

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
06.03.2018 11:34
#4082

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
12.03.2018 16:48
#19945

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter