Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Internasjonal økonomi
Internasjonal økonomi
OldNick
25.11.2016 16:59
#18554

Skatteparadis går vanskeligere tider i møte.

Ny supertraktat skal stoppe aggressiv skatteplanlegging

Nå må norske selskaper med internasjonal virksomhet betale mer skatt


Johan Nordstrøm, E24.no
5.11.2016

natt ble en ny supertraktat offentliggjort av OECD. Nå sitter skatterådgivere og advokater rundt om i verden og prøver å dekode de nye paragrafene. Paragrafer som er laget for å tette skattehull.

Alle norske selskaper som har drift utenfor Norges grenser treffes av supertraktaten.

Noen oversikt over hvor mange, og hvilke, norske selskap dette vil gjelde finnes ikke. Slik skatteplanlegging er i dag innenfor loven.

Stort gjennombrudd

På advokatfirmaet Deloittes kontor i Bjørvika i Oslo står skatteadvokat Daniel Herde og skuer ut i det grå lyset.

Herde mener at dette er et av de virkelig store gjennombruddene når det gjelder internasjonal skattlegging.

- Dette treffer alle selskaper som driver med internasjonal virksomhet. Multinasjonale konsern vil måtte betale mer skatt. Dette er kanskje den største skattenyheten som vil påvirke selskaper i mange land, sier Herde til E24.

Dette er de viktigste konsekvensene:

** Høyere skattekostnad for multinasjonale konsern

** Mer kostnader knyttet til skatterapportering

- Dette betyr rene penger rett i kassa for Norge, sier Herde.

Det er nemlig skatteinngangen til statene som avgjør velferdsgodene.

Herde mener samtidig at Norge ikke er blant de land som vil tjene mest på supertraktaten.

- Supertraktaten vil forhindre aggressiv skatteplanlegging, og norske selskaper har ikke vært så frempå når det gjelder aggressiv skatteplanlegging, sier Herde.

Store beløp

Internasjonalt er det snakk om meget store beløp.

OECD anslår at internasjonale selskapers skatteunndragelser årlig koster verden mellom 100-240 milliarder amerikanske dollar - altså et sted rundt 1.000 milliarder norske kroner.

Herde peker på at det viktigste er at det blir riktigere beskatning.

- Det blir sammenheng mellom verdiskaping og skattlegging. Det er en god avtale fordi konsekvensen er at alle selskaper konkurrerer på likere vilkår, sier Herde.

Han konkluderer at nå må mange selskaper endre hvordan de har organisert seg. Og at mange kunstige papirøvelser for å unngå skatt vil forsvinne.

Jeg tror at dersom man setter opp noe uten substans i en selskapsstrukturer for å unngå skatt, vil det ikke fly. Man må tenke annerledes. Det vil kreve mer, sier Herde.

Han legger til:

- Noen land som fungerer som mellommann i dag, vil tape på dette.

Begynte arbeidet etter finanskrisen

Det hele begynte i kjølvannet av finanskrisen, da G20-landene begynte å se på internasjonal skatteplanlegging.

G20-landene ga OECD oppdraget å vurdere hvordan man kan tette skattehull der man har drevet med utfordrende skatteplanlegging.

Siden har OECD laget 15 rapporter, og et av tiltakene var en ny supertraktat.

Supertraktaten er blitt beskrevet å fungere som datingappen Tinder.

Mer enn 100 stater er med på supertraktaten, og den handler om over 2.000 skatteavtaler.

Hver stat kan velge hvilke paragrafer i supertraktaten som de vil ha, og hvilke land som disse paragrafene vil gjelde for.

Og der det er match mellom ønskene til to stater, kan de gå videre. Ikke på date som med Tinder, men med å inngå en ny skatteavtale der nye paragrafer erstatter de gamle.

- Dette gjør at det er mulig å lage mange nye skatteavtaler på kort tid, sier Herde.

Han forventer at supertraktaten vil tre i kraft fra 1. januar 2018. Da vil dette gjelde for inntekter fra 2018.

Traktaten trer i kraft tre måneder etter at fem land har signert og

Endret 25.11.2016 17:00 av OldNick
OldNick
25.11.2016 17:02
#18555

ratifisert avtalen.

Herde peker på at det er lagt opp til signeringsseremoni i juni.

Herde tror at Norge vil være med på de fleste tiltakene i traktaten, fordi norske myndigheter har uttalt seg positivt om OECDs tiltak mot selskaper som uthuller inntektsbasen for stater.

På engelsk er forkortelsen for dette BEPS - Base Erosion and Profit Shifting.

Høyt på agendaen til G20

Mange skatterådgivere, politikere og selskaper har vært skeptiske til at supertraktaten noensinne ville se dagens lys, fordi den var for ambisiøs.

Men nå er supertraktaten her.

- At man har fått til dette politiske prosjektet som også er et skatteprosjekt, viser at skatt er høyt opp på agendaen til G20, sier Herde.

Supertraktaten får betydning for skatt på utbytte.

- Det vil antakelig komme kildeskatt på renter og royalty, sier Herde.

Både i skattereformen og i Statsbudsjettet for 2016, fremgår det at selskaper bør forvente at Norge kan komme til å innføre kildeskatt på renter og royalty i løpet av kort tid.

DETTE SIER SIV JENSEN

- Den multilaterale avtalen kan brukes til å gjennomføre tiltakene knyttet til skatteavtalebestemmelser i BEPS-prosjektet, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i en e-post til E24.

- Avtalen inneholder bl.a. særskilte bestemmelser som skal motvirke tilpasninger av selskapsstrukturer eller transaksjoner som har som et hovedformål å oppnå fordeler av skatteavtaler, såkalt «treaty shopping». Innføring av slike bestemmelser i skatteavtalene er en minstestandard i BEPS-prosjektet som landene er enige om at alle land skal innarbeide i sine skatteavtaler.

- Når vil Norge ratifisere avtalen? Er dette kun en formalitet?

- Undertegning av avtalen planlegges i juni. Norge tar sikte på å undertegne avtalen da. Deretter vil avtalen bli fremmet for Stortinget for godkjenning og samtykke til ikraftsettelse, på vanlig måte. Den multilaterale avtalen trer i kraft når 5 land har ratifisert avtalen.

- Vil avtalen få virkning for skattene fra og med inntektsåret 2018?

- Den multilaterale avtalen kan benyttes til å endre eksisterende skatteavtaler. Landene må identifisere hvilke av sine eksisterende skatteavtaler de vil endre gjennom denne avtalen og notifisere OECD om dette. Endringene i den enkelte skatteavtalen vil tre i kraft når avtalestatene til den enkelte skatteavtale som skal omfattes av den multilaterale avtalen har ratifisert den multilaterale avtalen og en nærmere bestemt periode har utløpt. Hvor lang tid dette tar er avhengig av prosedyrene de ulike landene har for ratifisering av folkerettslige avtaler. Derfor er det ikke mulig å si noe nå om hvilke av Norges skatteavtaler som vil bli endret eller fra hvilket inntektsår den enkelte avtale vil bli endret.

- Er det skatteavdelingen i Finansdepartementet som har forhandlet på vegne av Norge?

- Finansdepartementets ved Skattelovavdelingen har deltatt i forhandlingene av den multilaterale avtalen.

- Er Finansdepartementet og Finansministeren fornøyde med resultatet av forhandlingene?

- Norge har vær positive til BEPS-prosjektet og har deltatt aktivt i arbeidet med tiltakene for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag. Arbeidet er gjennomført på svært kort tid, og forhandlingene om denne multilaterale avtalen er også gjennomført på kort tid, ett år. Denne typen avtale er et nybrottsarbeid på skatteavtaleområdet og et viktig bidrag i det internasjonale arbeidet for å hindre overskuddsflytting og å gi likere vilkår for virksomheter.

- Det er gledelig at det har vært mulig å oppnå enighet mellom 100 land om en slik type avtale. Avtalen gir en god mulighet for land til å få gjennomført viktige oppdateringer av internasjonale standarder på skatteområdet. Alternativet er bilaterale forhandlinger mellom land, noe som ville være langt mer ressurs- og tidkrevende å gjennomføre med det store antallet land

Endret 25.11.2016 17:02 av OldNick
gorwell
26.11.2016 07:24
#22444

"Hver stat kan velge hvilke paragrafer i supertraktaten som de vil ha, og hvilke land som disse paragrafene vil gjelde for."

Her er det bare en ting å konkludere med, dette er en pick-and-chose avtale om at Parties skal kunne manøvrere som de selv finner formålstjenelig for å innføre (om mulig ennå mer) aggressiv skatteoppkreving?

gorwell
OldNick
08.12.2016 11:31
#18592

Saxo-bank med black swan-tips for 2017

Saxos sorte svaner for 2017

Saxo Banks Steen Jakobsen peker på tre sorte svaner som kan dukke opp i 2017


Helene Kleppe, Hegnar.no
08.12.2016

Hvert år i førjulstiden kommer Saxo Bank med et knippe kandidater til neste års «sorte svaner».

I 2017 er blant annet disse tre kandidater til neste års børssjokk-kavalkade:

1) «Brexit» blir ikke gjennomført og Storbritannia «bremains»

2) Amerikansk helsereform trigger panikk i sektoren

3) Italienske banker blir aksjene som gir best avkastning
______

Det er et Bloomberg video-intervju på link over, bl.a. diskuteres Italiensk økonomi, politikk og banker.

Endret 08.12.2016 11:31 av OldNick
OldNick
18.01.2017 20:11
#18741

DNB Markets med sitt økonomiske utsyn, som kommer med 1/2-års mellomrom.


Økonomiske Utsikter (PDF)

DNB Markets
Januar 2017Oppsummering:
Globalt: Populisme og proteksjonisme på fremmarsj
USA: Økt fart med Trump, men også høyere risiko
ØMU: Politisk usikkerhet truer utsiktene
UK: Brexit-effektene lar vente på seg
Sverige: Politikkdrevet oppgang på vei ned
Japan: Svake utsikter, men Bank of Japan trapper ned
Kina: Ekspansiv finanspolitikk holder farten oppe
Norge: Boligmarkedet har bidratt til aktivitet - og risiko
Olje: Fortsatt optimistisk - utsikter til 70 dollar fatet neste år
Renter: Sideveis for lange renter, men risiko for markant oppgang
Valuta: Trump løfter dollaren, Brexit tynger pundet

DNB ser for en global vekst mellom 3.2 og 3.4%/år frem t.o.m. 2020, drevet av China (5.7-6.6%) og India (6.5-8%).

Fremvoksende økonomier totalt (China og India inkl.) forventer de vil ligge rundt 4.5%

OECD forventer de vil ligge rundt 1.6%, alt t.o.m. 2020.
______

Rapporten ser på verden, men fokuserer mye på hjemme-markedet.

Her er Hegnar's ekstrakt mhp. det siste:

DNB Markets venter svakere boligprisvekst

Hva hvis sjokket kommer?

Odd S. Parr, Hegnar.no
18.01.2017

Endret 18.01.2017 20:16 av OldNick
OldNick
27.12.2017 15:00
#19774

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
21.01.2018 18:01
#19847

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
23.01.2018 16:46
#7984

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
29.01.2018 09:53
#19866

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
30.01.2018 12:27
#8043

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
30.01.2018 13:34
#3979

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
30.01.2018 13:47
#3980

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
30.01.2018 14:04
#8046

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
31.01.2018 14:51
#8061

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
15.02.2018 11:06
#19911

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.03.2018 14:50
#8577

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
19.03.2018 18:01
#19964

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter